KURS I SELVFORSVAR - FOR KVINNER OG MENN

91 70 50 20 post@defence4all.no

Improviserte våpen

Hva betyr improvisert våpen?

Terminologien «improviserte våpen» brukes i dag alt for ofte om alt for meget, dette fortjener derfor en liten forklaring:

Det som kjennetegner et improvisert våpen er at dette er et hverdagslig objekt som kan brukes til å forsvare seg – UTEN – at dette objektet er modifisert eller endret på noen som helst måte og/eller helt klart fremstår som et våpen i seg selv.

Et improvisert våpen kan derfor være en penn, et askebeger, noen steiner eller din mobiltelefon. Et våpen som IKKE er improvisert kan være balltre, kniv, batong eller noe annet som man åpenbart har endret underveis og har med seg i den hensikt å forsvare seg.

Lover og regler

I tillegg er det jo slik at det finnes lover og regler både her til lands og i andre land; det er derfor ikke alt du kan bære med deg lovlig og kunne forvente at du uten konsekvenser kan bruke i en utsatt situasjon.

I Norge har vi også straffeloven som blant annet omhandler nødvern. Enkelt forklart har man ikke lov til å utføre unødvendig grov vold i en forsvarshandling og det skal heller ikke være utstrakt ubalanse mellom angrep -og forsvarshandling.

Mitt improviserte våpen

Selv har jeg kjøpt spray til min samboer, den jeg har kjøpt er av typen forsvars spray som er lovlig her til lands (du kan lese mer om dette her Pepperspray)

Jeg har i mange, mange år sverget til min nøkkelsnor! Nøklene, en medaljong jeg fikk av min samboer og utløseren til alarmen gir dette knippet en god tyngde. Snoren jeg har disse nøklene hengende i har god lengde og snoren har en «utløser»: med dette mener jeg at om jeg selv ikke holder korrekt i denne vil den dele seg, jeg vil dermed ikke bli kvalt, dratt med eller klemt i mitt eget «våpen» i så måte. Jeg har en fin rekkevidde på snoren og jeg kan om ønskelig kaste hele knippet i ansiktet på en angriper. Om angriperen ikke nødvendigvis «går i bakken» av dette, vil jeg i alle fall ha skapt en forstyrrelse og i tillegg gitt meg selv et par meter forsprang når jeg legger på løp.

Kun nøkler i seg selv blir også ansett som veldig bra, imidlertid er de mer gjennomsnittlig. De vil sjelden klare å slå ut noen, de vil kun skape kutt og i verste fall eskalere situasjonen. Men det er klart; for en svakere person kan disse nøklene utgjøre mer kraft og skade enn bare hendene – så det går litt begge veier.

Kvalifisere til et godt nok improvisert våpen

Så, her kommer det noen elementer man må tenke på i forhold til et improvisert våpen:

⇒ et improvisert våpen skal være uskyldig (hverdagslig objekt) og ikke bli ansett som et våpen for andre

⇒ det må være sterkt nok til oppgaven, tåler det ikke å slås med er det ikke et improvisert våpen

⇒ objektet må gjøre mer nytte for seg enn din hånd, ellers kan du bruke hendene (se også slag og spark for mer informasjon om dette)

⇒ et improvisert våpen skal også ha en annen nytteverdi, ellers er det bare et våpen som igjen kan eskalere situasjonen eller bli brukt mot deg

⇒ dette må kunne tas i bruk hurtig og man må ha dette lett tilgjengelig

⇒ for å oppnå punktet over, må dette være lett å bære med seg også

⇒ det skal være en grunn til å ta dette med seg ut: det må være overraskende, det må helst kunne skape avstand, økte kraften og tåle litt.

HER KOMMER NOE AV DET VIKTIGSTE

Det er ALDRI godt nok å bare ha med seg et improvisert våpen og ha dette tilgjengelig! Du må også gjøre deg kjent med våpenet, trene på bruken av dette i scenarioer, se for deg situasjoner, øve på å ta det frem og følgelig øve på bruken.

Det er absolutt ingen poeng i å ha med seg et våpen du ikke kan bruke!

Når du først har med deg et improvisert våpen, bærer du faktisk ikke et våpen i lovens forstand eller planlegger noen forsvar som er utover landets lover.

Nedenfor noen eksempler på improviserte våpen (listen kan være lang, vi tar her med et utvalg):

⇒ kulepenn

⇒ mobiltelefon

⇒ nøkler

⇒ steiner

⇒ mynter

⇒ klokke/armbåndsur

⇒ vesker

⇒ paraply

⇒ lommelykt (liten størrelse for plass i vesken)

⇒ bøker

⇒ flasker (glass og plastikk)

⇒ ryggsekk

 

Om man er hjemme eller på kontoret, finner man flere improviserte våpen:

⇒ askebeger

⇒ kalkulator

⇒ fjernkontroll

⇒ kaffekopp

⇒ blader (rulles sammen til slagvåpen)

⇒ kost, mopp eller liknende med skaft

⇒ belte

⇒ stoler

⇒ stiftemaskin

⇒ datamaskin (lap-top)

⇒ permer

(husk at forskjellige, improviserte våpen har forskjellig rekkevidde – vurder dette når du skal finne ditt improviserte våpen)

Til slutt

Tenk over dette og hva du kan forsvare deg selv og dine nærmeste med. Vi vet alle at dette krever trening, mot og riktig situasjon – men om man forbereder seg både fysisk og mentalt på slike situasjoner vil man være mest mulig forberedt! (se også artikkelen Tenk på dette)

Nøkkelknippe med snor.
Her er den «lukket» men ryker ved ikke alt for stort drag.
Du vil ikke ha en snor som ikke «løser seg ut» – da vil du sette deg selv i en kinkig situasjon.
Snoren kan tvinnes og snurres slik du ønsker – her på kun en finger.
Snoren kan tvinnes og surres slik du ønsker – her over flere fingre for godt tak.
Snoren gir fin legde for å både holde avstand og skape avstand – samt svinge etter angriperen.