KURS I SELVFORSVAR - FOR KVINNER OG MENN

91 70 50 20 post@defence4all.no

EGEN ARBEIDSDAG + SELVFORSVAR = ?

Denne måneden ønsker vi å dele noen tanker rundt selvforsvar og din egen arbeidsplass. Skal det for mange være lov til å naturlig tenke både selvforsvar og trygget samtidig som man tenker på arbeidsplassen vår?

JA, mener vi – slik har det dessverre blitt og det ser ikke ut til at dette blir noe mindre aktuelt fremover.

De som først og fremst spør oss rundt trygghet og selvforsvar på arbeidsplassene er de som til daglig har med kunder, brukere, pasienter, elever, besøkende og liknende å gjøre. Det kan være lærere, bussjåfører, sykepleiere, NAV-ansatte, butikkpersonell, hjemmesykepleiere, fritidsklubber, miljøarbeidere og selvfølgelig en hel masse grupper til som jobber direkte med mennesker, har interaksjon med andre mennesker gjennom dagen.

Det er også stadig flere som har spurt rundt om mobbing og trakassering på arbeidsplassene: vi tenker da både på de som nevnt ovenfor og de som kanskje ikke har utpreget og personlig kontakt med kunder, men heller gjerne med overordnede og andre kolleger (da begynner gruppene som kunne trengt et kurs i selvforsvar å bli mange).

Utenom arbeidstid skal man også til og fra jobb: mange har utrygge og skumle opplevelser bak seg når det gjelder dette – her kan også større kunnskap og trygghet gjøre hverdagen lettere. Det er heller ingen tvil om at trakassering, fysisk og psykisk mobbing forefinnes på arbeidsplassen.

Bør arbeidsgiver være positiv til å gi sine ansatte et selvforsvarskurs? JA, det synes vi så absolutt!

Et selvforsvarskurs (kall dette gjerne et trygghets kurs) gir deltakerne en positiv opplevelse, ny kunnskap, mestringsfølelse og kjennskap for hvordan kroppen kan brukes og dens begrensninger – alt dette gir igjen en større trygghet (også til å tolerere, la det gå, ikke bry seg, eventuelt si ifra, stå imot og i ytterste konsekvens agere).

Ansatte kan ikke og skal ikke læres opp til å sloss i form av slag eller spark, men skape seg en trygghet. Dette innebærer blant annet å lære gode teknikker for å unngå konflikter og mestre det å beskytte seg og bevege seg (og da komme seg unna en angriper og dennes grep eller forsøk på dytt, drag, slag og spark).

Når det gjelder de som jobber med mennesker til daglig, kan ikke disse uten grunn skade en angriper. I slike tilfeller må man derfor ta hensyn og bruke humane teknikker! Uansett er vi alle underlagt norsk lov ((gjennom Straffeloven) og er pålagt begrensninger på hvor mye skade og smerte man kan påføre et annet menneske i gitt situasjon.

Det er også slik – bortsett fra god trening og smart kunnskap – at selvforsvar også gir tryggere og mer positive medarbeidere. En følge av dette kan være mer fornøyde og lojale arbeidstakere, lavere sykefravær, og dermed langt mindre kostnader og lave utskiftninger. I tillegg kan slik trening og kunnskap gi mindre og svakere traumer etter uhyggelige opplevelser.

I den siste tiden har vi registrert større fokus på trygt arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet har satt dette på dagsorden (se deres kampanje her). Endringene i Arbeidsmiljøloven fra 2017 gir også tydelige signal om at du som arbeidstaker har krav på at arbeidsgiver sørger for din trygghet på jobb.

Så kort oppsummert:

Vi synes at flere bør fokusere på selvforsvar, både for sin egen del, for sin familie og sine nærmeste. Man bør også kunne kreve slike kurs fra arbeidsgiver der det er plausibelt at dette er et behov.

Overraskende mange vi har snakket med kunne heller tenke seg et selvforsvarskurs som erstatter for jobbens sosiale tilstelninger og kick-off seminarer som ofte inneholder rebusløp, linegåing, coaching og gruppearbeid av ymse slag!

Defence4ALL har også snakket med flere bedriftsledere, organisasjoner, kommuner, bystyre, etater med flere – det er dessverre slik at disse antageligvis ikke vil gjøre noe før arbeidstakerne selv etterlyser dette. Det hjelper derfor lite at disse ofte synes selvforsvar er bra og overlater dette til de ansatte og på deres egen tid: disse skal ikke måtte ta ansvar for sin egen sikkerhet på arbeid.

Ta mer enn gjerne kontakt med oss for mer informasjon, kursplaner og priser her.

Her kan man også se et intervju med oss fra God Morgen Norge, på TV2 – her forklares det noe om selvforsvaret vi underviser.

Mange finner det skummelt og utrygt på hjemreisen etter en lang dag på jobb.
Lær og si nei, bli tryggere, rett opp ryggen og stå opp for deg selv!
Undersøkelser viser at arbeidstakere som blir ivaretatt av sine sjefer, blir mer lojale, positive og effektive på jobb.

Legg igjen en kommentar