KURS I SELVFORSVAR - FOR KVINNER OG MENN

91 70 50 20 post@defence4all.no

«SHORT-LIST» TIL SELVFORSVAR!

 

Tenk på dette – «en short-list til selvforsvar»

………………..

⇒ Forebygging er det aller beste og viktigste selvforsvar.

 

⇒ Før du går ut – uansett tid på døgnet og grunn – forsøk å være mentalt forberedt på hendelser som kan forekomme. Du skal ikke tillate deg å bli paranoid, men sørge for å være våken i gatebildet.

 

⇒ En kriminell eller en overgriper er på jakt etter enkle bytter og uskyldige ofre. Skaff deg derfor informasjon og kunnskap rundt selvforsvar, noe som gjør deg til et mindre attraktivt mål.

 

⇒ Kunnskap om og trening med selvforsvar gjør deg positiv, øker selvtilliten og gir deg en mestringsfølelse, dette viser seg gjennom kroppsspråket.

 

⇒ Kroppsspråk og innstilling betyr langt mer enn ord og toneleie.

 

⇒ Du er best rustet til å takle en situasjon når du følger med og er våken: du kan ha en plan, du kan løpe, du kan holde angriperen unna og du kan skrike etter hjelp.

 

⇒ Følger du ikke med når du er ute og går, vil du fort kunne bli overrasket og dertil vil din reaksjonstid øke drastisk. 

 

⇒ Om du blir truet med våpen – uavhengig om du kjenner til selvforsvar eller ikke – gir du fra deg dine eiendeler, disse er ikke verdt å sloss for og du kan lett få dette tilbake / kjøpe nytt.

 

⇒ I en konfrontasjon, løp først om fremst om du kan. Sekundært snakk høyt og gi beskjed om at du ikke trives i situasjonen og du ønsker deg vekk. Ser du ingen utvei slå med flat hånd, bit, lugg, klyp, klor eller spark før du forsøker å løpe unna. Går ikke sistnevnte vil alt være lov i et selvforsvar, bruk alt du har tilegnet deg for å forsvare deg.

 

⇒ Følg alltid dine instinkter – værer du fare, følg følelsen.

 

Les også våre råd og tips rundt temaer som «Pre-assault«, «Slag og spark«, «Improviserte våpen»

(Rådene er hentet fra Defence4ALL, diverse Youtube kanaler og boken «Håndbok i selvforsvar» av Johnny Brenna)

Legg igjen en kommentar